اطلاعات تماس

دفتر مرکزی:
دفتر خوزستان:

تلفن: ۰۹۳۶۰۱۸۴۸۶۸ تلفن:۰۹۳۰۳۱۴۳۵۴۰

دفتر مازندران:

دفتر مازندران: بابلسر – بلوار پاسداران – نبش پاسداران ۲۵ – بازرگانی بهداروند

شماره های تماس

۰۹۳۵۵۴۶۱۵۰۵

۰۹۳۶۰۱۸۴۸۶۸

پست الکترونیک:

روابط عمومی: info@hbmco.ir

شبکه های اجتماعی


اينستاگرام:@hbmco
تلگرام: @hbmco