اطلاعات تماس

دفتر مرکزی:
دفتر خوزستان:

تلفن: ۰۹۳۶۰۱۸۴۸۶۸ تلفن:۰۹۳۰۳۱۴۳۵۴۰

شماره های تماس

۰۹۳۵۵۴۶۱۵۰۵

۰۹۳۶۰۱۸۴۸۶۸

پست الکترونیک:

روابط عمومی: info@hbmco.ir

شبکه های اجتماعی


اينستاگرام:@hbmco
تلگرام: @hbmco